Biale margle

Białe margle spotkać można także kolo Jędrzejowa, Sotlca, Miechowa i Krakowa. Twarde i zbite cieszynity kredowe występują na Śląsku Cieszyńskim i eksploatowane są w Gołeszowie. Młodsze okresy kenozoiku pozostawiły na naszych ziemiach złoża twardych, zbitych wapieni numulitowych oraz opoki. Mioceńskie utwory litych wapieni występują w Tatrach oraz w okolicy Pińczowa, Stopnicy, Szydłowic i Tomaszowa. Wapienie numulitowe oraz opoka górnego tortonu są dość silnie zapiaszczone, toteż mniej się nadaną do wypalenia wapna, natomiast (przedstawiają wartość jako kamienie ciosowe dla budownictwa. Jak widać z podanego przeglądu surowców zalegających kraj, wapienie charakteryzuje znaczna rozmaitość pochodzenia, składu chemicznego, cech fizycznych oraz innych własności warunkujących ich przeznaczenie i zastosowanie. [patrz też: ral 7045, olx praca koszalin, planimetr]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca koszalin planimetr ral 7045