Cementy zuzlowe

Oprócz normalnego cementu portlandzkiego używa się w przemyśle budowlanym kilku innych rodzajów cementu portlandzkiego, różniących się między sobą własnościami fizyko-chemicznymi lub wytrzymałościowymi. Do takich rodzajów należą między innymi: cement portlandzki szybkosprawny o wybitnie szybkim okresie twardnienia, cement portlandzki o małym cieple hydratacji, cement portlandzki tamponażowy, używany do otworów wiertniczych i cement: J)portlandzki biały oraz kolorowy, Cement hutniczy otrzymuje się przez zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 30 – 800f0 żużla wielkopiecowego. Zakres zastosowania cementu hutniczego jest taki sam jak cementu portlandzkiego. Cement glinowy powstaje przez wypalanie do temperatury spiekania lub przez stopnienie mieszaniny surowcowej zestawionej z boksytu i wapna, Głównym składnikiem tego cementu jest glinian wapniowy (CaO Alz03), Cement glinowy odznacza się bardzo wysokimi wytrzymałościami po krótkim okresie twardnienia (po 1 lub 2 dniach) i na skutek tego stosowany jest przede wszystkim do betonów i z raw szybko twardniejących, używanych w robotach montażowych, remontowych i awaryjnych. Cementy żużlowe otrzymuje się przez zmielenie granulowanego żużla wielkopiecowego z aktywatorem. Jako aktywatorów używa się przeważnie siarczanu wapniowego lub wapna. Zależnie od rodzaju użytego aktywatora odróżnia się następujące rodzaje cementu żużlowego: f) cement gipsowo-żużlowy, otrzymywany precz zmielenie żużla z gipsem surowym w ilości 15 – 200f0 oraz z ewentualnym dodatkiem cementu portlandzkiego w ilości do SOfo, g) cement wapienno-żużlowy, otrzymywany przez zmielenie żużla z dodatkiem 15-40% wapna palonego lub hydratyzowanego. [podobne: utylizacja azbestu, polska woda praca do kitu, potwierdzenie odbioru poczta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: polska woda praca do kitu potwierdzenie odbioru poczta utylizacja azbestu