Poziomowanie odcinka

Jeżeli przy poziomowaniu odcinka natrafiamy na przeszkodę, np. na stos kamieni lub ziemi, należy przeszkodę taką obejść naokoło lub przekroczyć ją qórą. W tym ostatnim .przypadku należy przed i za prze- szkodą wbić w ziemię nieco dłuższe paliki wysokościowe. Wysokość palika początkowego H, którą przenosimy na dalsze paliki, oznaczamy na paliku I kreską. Następnie poziomuje się palik II, nadając mu wysokość H + a, tj. wysokość palika I, i odmierza się od jego góry wielkość a, znacząc to kreską na paliku II (jest to wysokość H). Od tej kreski- zaczynamy poziomowanie dalsze, tj. przenoszenie wysokości początkowej H na paliki dalsze. Zamiast kresek na palikach I i II można przy tych palikach wbijać paliki pomocnicze na wysokość H. Mając dane wysokości dwóch punktów oznaczonych palikami, można wysokości punktów pośrednich wyznaczyć za pomocą krzyży niwelacyjnych. Krzyż niwelacyjny składa się z dwóch kawałków desek połączonych ze sobą w kształcie litery T. Zazwyczaj długość deski pionowej wynosi 1,00 m, długość poprzeczki około 180 m. Krzyże wykonuje się z suchego drewna i maluje się na kolor jaskrawy (czerwony, biały, czarny). Szerokość desek, z których jest wykonany krzyż, wynosi około 10 cm, grubość około 2 cm. Do wyznaczenia wysokości punktów pośrednich między dwoma punktami o znanej wysokości, używa się trzech krzyży niwelacyjnych, Jeden z krzyży ustawia się na jednym z punktów (paliku) o znanej wysokości, drugi – na drugim , trzeci krzyż natomiast służy do wyznaczenia punktu o wysokości nieznanej; jest on ustawiany na paliku wbitym w grunt w przybliżeniu na potrzebną wysokość. Palik ten następnie jest wbijany coraz głębiej według wskazówek prowadzącego pomiar, aż osiągnie wysokość wymaganą, tj. gdy poprzeczka trzeciego krzyża znajdzie się na jednej linii z poprzeczkami pierwszego i drugiego krzyża. W ten sposób punkt trzeci otrzyma palik wbity w grunt na wysokość linii powietrznej łączącej punkty pierwszy i drugi. Z krzyży niwelacyjnych korzystamy przy wyznaczaniu punktów po- średnich na spadkach, w rowach, na poboczach itp., jeśli mamy dane punkty podstawowe, których wysokości są wyznaczone za pomocą podanych już metod (np. za pomocą instrumentu). [przypisy: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy