Materialy wiazace powietrzne.

Materiały wiążące powietrzne można podzielić w zależności od surowca użytego do ich produkcji na: 1) wapno palone (powietrzane), 2) magnezyt kaustyczny, 3) dolomit kaustyczny, 4) spoiwa gipsowe. Wapno palone (powietrzane) jest to produkt otrzymywany przez wypalanie w temperaturze 1 000 – 1 200°C kamienia wapiennego (CaCO); składa się głównie z tlenku wapniowego (CaO). Magnezyt kaustyczny otrzymuje się przez wypalanie magnezytu surowego (MgC03) do temperatury nie wyższej niż 800 -:- 850°C. Produkt wypalania składa się głównie z tlenku magnezowego (MgO). Dolomit kaustyczny otrzymuje się przez wypalanie dolomitu surowego (MgCOa CaCOa) do temperatury nie wyższej niż 800 ; – 850°C. Produkt wypalania składa się z tlenku magnezowego (MgO) i węglanu wapniowego (CaCO:; ) oraz niewielkiej Ilości tlenku wapniowego (CaO). Spoiwa gipsowe produkowane są z surowców zawierających siarozan wapniowy, a mianowicie z gipsu surowego (caSo4, 2H20) i anhydrytu (GaS04) Rozróżnia się następujące rodzaje spoiw gipsowych: Gips prażony półwodny otrzymywany przez wyprażenie do temperatury 180 – 200°C , gipsu surowego; zawiera on głównie caSo4 0,5H20. Estrich-gips (posadzkowy] otrzymywany przez wypalenie do temperatury 1 000 -:- 1 100°C gipsu surowego. Składa się on głównie z siarczanu wapniowego (CaS04) i 3 – tlenku wapniowego (CaO). Cement anhydrytowy produkowany przez aktywowanie zmielonego anhydrytu surowego lub anhydrytu otrzymanego przez wypalenie do temperatury 800 – 900°C gipsu surowego. Za aktywatory służyć mogą dodawane w niedużej ilości następujące materiały: cement, wapno, żużel wielkopiecowy, kwaśny siarczyn sodowy i inne. Powyższe materiały wiążące powietrzne mają zastosowanie przede wszystkim w budownictwie nadziemnym, ponieważ nie mogą być narażone na dłuższe lub stałe działania wody. Używa się ich do zapraw i tynków oraz do elementów budowlanych stosowanych wewnątrz budynków. [więcej w: osprzęt elektryczny legrand, praca do kitu polska woda, biologiczne osprzęt elektryczny legrand]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy osprzęt elektryczny legrand praca do kitu polska woda