NAJPROSTSZE CZYNNOśCI POMIAROWE PRZY PRZENIESIENIU PROJEKTU ROBÓT W TEREN

Do najprostszych czynności pomiarowych należą wyznaczenie kierunku prostej, łuku kołowego, krzywej przejściowej i wysokości punktów. Wykonanie tych czynności opiera się na punktach osiowych trasy, wyznaczonych pod względem sytuacyjnym i wysokościowym w terenie w czasie pomiarów wstępnych i tyczenia trasy. Tyczenie prostej wykonuje się za pomocą tyczek mierniczych, ustawionych pionowo na punktach utrwalonych (paliki osiowe). Tyczki ustawia się pionowo przy pomocy pionu ciężarkowego lub poziomnicy. Po ustawieniu w pionie tyczki wytycza się punkty pośrednie, ;przy czym tyczkę ustawia się na prostej wyznaczonej przez dwie inne tyczki ustawione na punktach utrwalonych. Robotnik, który ma wyznaczyć punkt pośredni, trzyma tyczkę w wyciągniętej ręce stojąc z boku kierunku tyczonego twarzą do tyczącego. Tyczkę trzyma się palcami dużym wskazującym, tak aby nie dotykała ziemi, lecz znajdowała się w powietrzu w położeniu pionowym. Tyczenie prostej i wyznaczenie punktów pośrednich odbywa się w sposób opisany w części czwartej. [więcej w: szamba ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalbud trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca olsztyn olx praca zielona góra