NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA MALYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA MALYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Przedmiot: 3 typy (stopnie organizacyjne) bibliotek: Typ A – biblioteki wiejskie o pojemności około 5000 tomów. Typ B – biblioteki miejskie o pojemności około 8 000 tomów dla miast nie będących siedzibą powiatu o liczbie mieszkańców 5000+10000. Typ C – biblioteki powiatowe, stanowiące jednocześnie biblioteki miejskie: a) o pojemności ok. 30 000 tomów – dla miast powiatowych o liczbie mieszkańców 5000-;-10000, b) o pojemności ok. 50000 tomów – dla miast powiatowych o liczbie mieszkańców 15 000+25 000. Biblioteki wiejskie powinny być projektowane jako część budynku świetlicy lub budynku Rady Narodowej. Biblioteki miejskie, jeśli ni są połączone z bibliotekami powiatowymi, mogą stanowić wydzieloną część domu kultury, klubu i,Up. 2. Powierzchnia działki na biblioteki projektowane w formie budynku wolnostojącego; Typ A – w ramach działki wspólnej świetlicy lub budynku Rady Narodowej, odpowiednio w związku z tym powiększonej. Typ B – 0,25 ha, Typ C – w miastach powiatowych, jak wyżej pod a) – 0,3 ha w miastach powiatowych, jak wyżej pod b) – 0,45 ha. [przypisy: ral 7045, olx praca koszalin, planimetr ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca koszalin planimetr ral 7045