OKREŚLENIE PROMIENIA ŁUKU ISTNIEJĄCEGO

Przy wykonywaniu pomiarów polowych do projektu przebudowy drogi istniejącej, jak również przy innych zadaniach pomiarowych, trzeba często określać promień istniejącej trasy drogowej (w łuku) oraz pomierzyć kąt wierzchołkowy. Pierwszą czynnością jest wówczas .tyczenie po osi dwóch przecinających się kierunków drogi istniejącej. Wierzchołek kąta W jest wyznaczony w tym przypadku przez przeciecie się obu linii prostych. W punkcie tym ustawia się instrument uniwersalny, którym mierzy się kąt wierzchołkowy zawarty między przecinający- mi się kierunkami. Również za po- mocą instrumentu uniwersalnego wyznacza się kierunek dwusiecznej kąta. I Jeżeli na kierunku dwusiecznej pomierzymy jej długość yS od wierzchołka łuku do osi drogi istniejącej, to z wielkości kąta wierzchołkowego i długości dwusiecznej, posługując się kość promienia łuku Istniejącego. Jeżeli wierzchołek łuku istniejącego jest niedostępny. albo jeśli na wierzchołku nie można ustawić instrumentu, elementy łuku istniejącego można wyznaczyć w następujący sposób. 1. Na początku i na końcu łuku istniejącego układa się kolejno łatę mierniczą ab, prostopadle do osi drogi. Następnie posługując się busolą wykonuję się odczyty azymutów kierunków łaty. Różnica azymutów daje kąt a zawarty między kierunkami łat lub kąt zawarty między promieniami łuku, wykreślonymi na jego początku i końcu, tj. kąt centralny łuku równy kątowi skrętu uzupełniającemu kąt wierzchołkowy do 180°. Długość krzywej można pomierzyć za pomocą taśmy po osi łuku, układając taśmę zgodnie z krzywizną osi łuku . 2. Inny sposób obliczenia elementów łuku istniejącego polega na następujących czynnościach. I Dla dowolnego łuku istniejącego mierzy się długość cięciwy odcinka łuku ab oraz wielkość strzałki dla tego odcinka h. Mając pomierzone te elementy, obliczymy promień łuku ze wzoru: 4 h2 + c2 h – strzałka odcinka łuku równa prostopadłej poprowadzonej ze środka cięciwy do prze- cięcia się z osią łuku, c – cięciwa (ab). Jeżeli są trudności w określeniu tych elementów w osi łuku istniejącego, to można określić promień łuku dla krawędzi drogi Ri, W takim przypadku promień łuku dla osi drogi obliczamy ze wzoru: R=Rk ± 2 gdzie B szerokość korony drogi. [podobne: szamba ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalbud trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca olsztyn olx praca zielona góra