POMIARY PRZY ROBOTACH WYKONAWCZYCH

PROFILOWANIE NASYPÓW DROGOWYCH Wytyczenie profilów nasypów drogowych powinno odbywać się z uwzględnieniem przyszłego osiadania materiału ziemnego. Wielkości nadsypki zależne są od materiału, z jakiego wykonuje się nasyp (i podlegają zbadaniu). Orientacyjnie można przyjąć dane następujące (według Winkiera). Przy zagęszczeniu materiału nasypowego w sposób przepisowy stosowanie nadsypki jest zbyteczne, ponieważ osiadanie w tym przypadku nie przekracza 0,3-1,0% normalnego osiadania. Jednak i w tym przypadku na- leży profilować nasypy nieco szerzej, niż tego wymaga szerokość przyszłej korony drogi, nadwyżkę tę przeznacza się na późniejsze złagodzenie skarp nasypu. W ten sposób można osiągnąć właściwe zagęszczenie materiału nasypu, a przy łagodnych po- chyleniach skarp drogowych. osiągamy możność łatwego i właściwego wykonania łagodnego przejścia od skarp o pochyleniu 1: 1,5 przy krawędzi korony drogi do pochylenia coraz łagodniejszego i do połączenia z otaczającym terenem. Przy nasypach niskich, położonych w terenie poziomym lub pochyłym do wyznaczenia śladów skarp od strony górnej i od dolnej pochylenia terenu wystarcza wystawienie profilu nasypu wykonanego z żerdzi drewnianych, Aby oszczędzić materiał drzewny i robociznę przy profilowaniu nasypów wyższych poprzestajemy zazwyczaj tylko, ma wyznaczeniu osi trasy, wysokości, na jaką należy sypać materiał nasypowy, -i na oznaczeniu w terenie śladów skarp od strony górnej i dolnej, tj. na wyznaczeniu punktów przecięcia się przyszłych skarp nasypu drogowego z terenem. Przy znacznych pochyleniach terenu i łagodnych pochyleniach projektowanych skarp, wysokość nasypu w punkcie B jest zazwyczaj duża i oprofilowanie go wymagałoby zużycia zbyt dużej ilości materiału drzewnego. W takim przypadku wyznaczamy dalszy punkt El o róż- nicy wysokości hs w stosunku do punktu B, jego odległość od punktu B = mh8 Palik dla wyznaczenia profilu wbija się w punkcie Bi lub też w innym punkcie położonym w pobliżu. Profil wyznacza się trójkątem skarpiarskim. [więcej w: oczko wodne forum, olx praca rzeszów, tapety na zamówienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: oczko wodne forum olx praca rzeszów tapety na zamówienie