Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

ODMANGANIANIE WODY

Friday, July 29th, 2016

ODMANGANIANIE WODY Mangan występujący w wodach jako dwuwęglan Mn(HC03h jest łatwo usuwalny, natomiast w wodach miękkich jako siarczan MnS04 jest trudny do strącania. Odmanganianie przeprowadza się sposobem chemiczno-mechanicznym lub biologicznym. Sposób pierwszy polega na napowietrzeniu podobnie jak przy usuwaniu żelaza. Filtr musi zawierać jednak pewną ilość brunatniaka Mn02. Związek ten powstaje podczas długotrwałego przesączania prze piasek wód zawierających mangan o odczynie neutralnym. Okres tzw. dojrzewania filtru powinien trwać kilka tygodni. W praktyce proces ten upraszcza się, przez dodanie do piasku ok. to Ofo materiału z filtru już dojrzałego, wskutek czego uzyskuje się bezpośrednio dobre wyniki odmanganiania (do 0,05 mg/I Mn). MnS04 strąca się przy zastosowaniu ałunu glinowego. Sposób biologiczny, rzadziej stosowany, polega ńa udziale bakterii manganowych (Clonothrix fusea, Crenothrix manganifera itp). Bakterie te strącają związki manganu nasycając się Mn02, następnie obumierają. Wodę zawierającą mangan przepuszcza się przez 0,4 m warstwę żwiru o średnicy ziaren ok. 3 mm, zaszczepionego wyżej wymienionymi bakteriami. Ponieważ mangan towarzyszy zazwyczaj żelazu występującemu w wodzie, przeto proces odżelaziania i odmanganiania łączy się w jednym urządzeniu. Do tego celu filtr odmanganiający (piasek z Mn02) umieszczony jest poniżej filtru odżelaziającego. [więcej w: panele szklane, biologiczne oczyszczanie ścieków, szamba betonowe ]

PLANIMETR

Tuesday, July 12th, 2016

MECHANICZNE OBUCZANIE POWIERZCHNI Planimetr jest to przyrząd do mierzenia powierzchni na planie. Powierzchnie różnych figur geometrycznych możemy obliczyć przy zastosowaniu znanych wzorów. Figury nieregularne możemy rozbić na szereg figur geometrycznych, których powierzchnie można obliczyć ze znanych wzorów; następnie oblicza się powierzchnię każdej figury z osobna i dodając otrzymuje się powierzchnię sumaryczną figury nieregularnej. Łatwiej jednak jest obliczyć powierzchnię figury nieregularnej planimetrem. Planimetr składa się z dwóch ramion biegunowego i wodzącego. Ramię biegunowe ma na jednym.końcu ciężarek z ostrzem do umocowania na papierze, a na drugim znajduje się ostrze zakończone czopem kulistym o niedużej średnicy. Czop ten jest umieszczony przegubowo w łożysku, osadzonym w ramie na ramieniu wodzącym. Ramię wodzące ma na jednym końcu wodzik , za pomocą którego obwodzi się granicę mierzonej powierzchni. Aby wodzik nie drapał papieru, jest umieszczona obok tępa podstawka , której długość można regulować za pomocą gwintu. Na drugim końcu ramienia wodzącego znajduje się najważniejsza część planimetru – mechanizm odczytowy. Składa się on z kółka o nieco wystającym obwodzie, które może obracać się naokoło osi , równoległej do ramienia , oraz z licznika w kształcie tarczy połączonego z kółkiem za pomocą śruby bez końca . – Tarcza licznika jest podzielona na części i ma wskaźnik do od- czytywania. Połączenie jest tak urządzone, że jeden pełny obrót kółka obraca licznik o jedną działkę. W ten sposób licznik pozwala na odczytanie pełnych obrotów kółka, jeśli przy rozpoczęciu pomiaru był nastawiony na O. Przy kółku znajduje się noniusz. Samo kółko jest podzielone na 100 części; na noniuszu więc można odczytywać dziesiętne części obrotu tarczy licznika . [hasła pokrewne: biologiczne oczyszczanie ścieków, Szamba Betonowe z Montażem, oczyszczalnie przydomowe ]