Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

ZMIEKCZANIE WODY

Monday, July 18th, 2016

ZMIĘKCZANIE WODY Twardość ogólna wody wodociągowej nie powinna przekraczać 7,1 m val/l tj. 200n (rozporządzenie z dn. 16. XI. 1961 r. ). W gospodarstwie domowym pożądana jest woda o twardości około 3°n; w wielu przypadkach dla celów przemysłowych wody o twardości powyżej 6°n muszą być zmiękczane i na przykład dla farbiarni i pralni jest pożądana woda o twardości 1-5°n. Sposoby zmiękczania wody za pomocą wapna, wapna i sody oraz mineralnych sodowych wymienników jonitowych (kationitów – permutytów) są obecnie stosowane wyjątkowo. Do zmiękczania wody stosuje się obecnie jonity organiczne, syntetyczne, o charakterze kwasowym tj. kationity (m. in. wofatyty F i P) oraz o charakterze zasadowym – anionity (m. in. wofatyt MD). [patrz też: biologiczne oczyszczalnie ścieków, przydomowa oczyszczalnia ścieków, deska elewacyjna ]

Odczyt

Tuesday, July 12th, 2016

Odczyt składa się z 4 cyfr, z których pierwszą odczytujemy na liczniku pełnych obrotów tarczy , cyfrę drugą i trzecią – na podziałce kółka i cyfrę czwartą – na noniuszu. Na przykład odczyt 5682 oznacza, że kółko 6 obróciło się o 5,682 obrotu. Kółko zostanie wprowadzone w ruch, jeśli ruszymy ramię . Wskutek równoległości osi obrotu kółka do ramienia ważne będą następujące uwagi: a) jeżeli ramię będzie poruszać się wzdłuż swej osi, to kółko nie będzie się obracać; b) jeżeli ramię będzie poruszać się w kierunku prostopadłym do własnej osi, kółko będzie wprawione w czysty ruch obrotowy; a) jeżeli ramię będzie poruszać się ukośnie do własnej osi, kółko częściowo będzie obracać się, a częściowo ślizgać się. Aby całe urządzenie było stateczne, po drugiej stronie mechanizmu odczytowego jest umocowane drugie kółko 11, stanowiące trzeci punkt podparcia planimetru. Obliczenie powierzchni odbywa się w ten sposób, że za pomocą wodzika obwodzi się zarys powierzchni. Następnie wykonuje się odczyty na liczniku, kółku i noniuszu. Powierzchnie mierzona S równa się: S = C (n2-nl) + Q, jeżeli biegun planimetru znajduje się wewnątrz powierzchni mierzonej, oraz: S = C (n2 -nI), jeżeli biegun planimetru znajduje się poza obrębem powierzchni mierzonej. [przypisy: szamba ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, deska elewacyjna ]