Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

ODKWASZANIE WODY

Wednesday, July 27th, 2016

ODKWASZĄNIE WODY Woda zawierająca większe Ilości CO2, H2S lub H2S04 jest kwaśna. Najczęściej występuje CO2. Odkwaszanie wody można przeprowadzić metodami mechanicznymi lub chemicznymi. Sposób mechaniczny usunięcia CO2 polega na deszczowaniu wody i daje dobre wyniki, jeżeli twardość węglanowa jest większa niż 5°n. Metoda chemiczna polega na przepuszczeniu wody przez filtr wypełniony marmurem, magnezytem, masą magno. Przy filtracji przez marmur wiązana jest ta część CO2, która jest agresywna względem wapna, zgodnie z równaniem CO2 + CaCOa + H20 = Ca(HCOa)2 Woda staje się twardsza o . 1,27°n na każde usunięte 10 mg/I CO2 i sposób ten jest odpowiedni tylko dla wód miękkich, o twardości < 8°n. Przy twardościach większych wiązanie CO2 przebiega zbyt wolno i należy używać filtru magnezytowego. Magnezyt wyżarzony w temp. < 1000°C sprawia, że woda staje się najpierw alkaliczna. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, deski elewacyjne, szambo betonowe ]

Linia schodkowa wyznacza powierzchnie przedstawiajaca zuzycie wody w ciagu doby

Wednesday, July 27th, 2016

Objętość wody do gaszenia pożaru wyniesie: 0,007•2. 3600 = 51 m3 Potrzebna objętość zbiornika wyniesie: dla przypadku 29 + 51 = 346 m; dla przypadku 166+51 = 217 m I Objętość zbiornika można wyznaczyć graficznie, tzw. metodą słupkową. Na papierze milimetrowym, na osi odciętych oznacza się godziny, na osi rzędnych – rozbiór godzinowy w %. Linia schodkowa wyznacza powierzchnię przedstawiającą zużycie wody w ciągu doby. Wykreślona pozioma linia odpowiadająca stałemu godzinowemu dopływowi wody, pokrywającemu zapotrzebowanie 100: : 24 = 4,170/0 odetnie powierzchnie oznaczające gromadzenie wody, natomiast powierzchnie położone powyżej tej linii oznaczają niedobór wody, który musi być pokryty ze zbiornika. Niedobór ten wynosi 9,00,- 1,00 + 10,50 – 3,00 + 8,33 = 23,83% rozbioru dobowego. Obliczenie pojemności zbiorników za pomocą tablicy sumowej rozbioru , a za pomocą wykresu krzywej sumowej rozbioru . Najkorzystniejszy czas nieprzerwanej pracy pomp, ze względu na objętość zbiornika, zamyka się w granicach 16-18 godz. [podobne: panele szklane, altana ogrodowa, przydomowe oczyszczalnie ]