Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

PLANIMETR

Tuesday, July 12th, 2016

MECHANICZNE OBUCZANIE POWIERZCHNI Planimetr jest to przyrząd do mierzenia powierzchni na planie. Powierzchnie różnych figur geometrycznych możemy obliczyć przy zastosowaniu znanych wzorów. Figury nieregularne możemy rozbić na szereg figur geometrycznych, których powierzchnie można obliczyć ze znanych wzorów; następnie oblicza się powierzchnię każdej figury z osobna i dodając otrzymuje się powierzchnię sumaryczną figury nieregularnej. Łatwiej jednak jest obliczyć powierzchnię figury nieregularnej planimetrem. Planimetr składa się z dwóch ramion biegunowego i wodzącego. Ramię biegunowe ma na jednym.końcu ciężarek z ostrzem do umocowania na papierze, a na drugim znajduje się ostrze zakończone czopem kulistym o niedużej średnicy. Czop ten jest umieszczony przegubowo w łożysku, osadzonym w ramie na ramieniu wodzącym. Ramię wodzące ma na jednym końcu wodzik , za pomocą którego obwodzi się granicę mierzonej powierzchni. Aby wodzik nie drapał papieru, jest umieszczona obok tępa podstawka , której długość można regulować za pomocą gwintu. Na drugim końcu ramienia wodzącego znajduje się najważniejsza część planimetru – mechanizm odczytowy. Składa się on z kółka o nieco wystającym obwodzie, które może obracać się naokoło osi , równoległej do ramienia , oraz z licznika w kształcie tarczy połączonego z kółkiem za pomocą śruby bez końca . – Tarcza licznika jest podzielona na części i ma wskaźnik do od- czytywania. Połączenie jest tak urządzone, że jeden pełny obrót kółka obraca licznik o jedną działkę. W ten sposób licznik pozwala na odczytanie pełnych obrotów kółka, jeśli przy rozpoczęciu pomiaru był nastawiony na O. Przy kółku znajduje się noniusz. Samo kółko jest podzielone na 100 części; na noniuszu więc można odczytywać dziesiętne części obrotu tarczy licznika . [hasła pokrewne: biologiczne oczyszczanie ścieków, Szamba Betonowe z Montażem, oczyszczalnie przydomowe ]

Cement pucolanowy

Tuesday, July 12th, 2016

Cementy żużlowe używane są w budownictwie do zapraw i betonów o niskich wytrzymałościach, Cement pucolanowy otrzymuje się przez zmielenie klinkieru portlandzkiego z pucolanami czyli materiałami pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Materiały te zawierają aktywną krzemionkę, wiążącą wapno powstałe w czasie hydratacji cementu z utworzeniem związków hydraulicznych, l cement pucołanowy jest bardziej odporny chemicznie niż cement portlandzki, toteż stosuje się go do betonów narażonych na stałe działanie roztworów agresywnych. Cementy mieszane otrzymuje się przez zmielenie kimkleru portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi i obojętnymi (wapienie, bazalty, tufy Iirtp. ). Znanych i opisanych w literaturze cementów tej grupy jest wiele. W Polsce produkuje się 2 rodzaje cementów mieszanych: a) cement fiurlarski produkowany z klinkiem cementu portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi lub obojętnymi, używany przeważnie do zapraw murarskich i tynków, b) cement budowlany produkowany z klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem obojętnym w ilości do 15%, używany do betonów i zapraw, Cementy specjalne są to spoiwa hydrauliczne o różnym składzie chemicznym i różnych własnościach, produkowane w niedużych ilościach do specjalnych celów, np. cement ekspansywny, dający beton o dowolnie regulowanej rozszerzalności w czasie twardnienia, PYTANIA 1. Wymieńcie najdawniej znane spoiwa używane przez człowieka. 2. Przedstawcie krótko historię rozwoju spoiw budowlanych. 3. Czym się różnią spoiwa wiążące powietrzne od spoiw wiążących hydraulicznych? 4. Podajcie charakterystykę wapna palonego, magnezytu kaustycznego i dolomitu kaustycznego. 5. Jakie znacie rodzaje spoiw gipsowych? 6. Jak dzielimy tworzywa hydrauliczne? 7. Jakie znacie grupy cementów i jakie są ich cechy charakterystyczne? [patrz też: biologiczne oczyszczanie ścieków, Szamba Betonowe z Montażem, oczyszczalnie przydomowe ]