Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Srednice rur spustowych

Thursday, July 28th, 2016

Średnice rur spustowych i przelewowych są przeważnie takie same jak rur tłocznych. Rura przelewowa ma wlot rozszerzony do 1,5-2,0 d (gdzie d oznacza średnicę normalną rury). Kierownictwo stacji pomp musi być informowane o stanie napełniania zbiornika, szczególnie o odpływie wody przez przelew. Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna oparta jest na działaniu pływaka, którego położenie obserwuje dyżurny na stacji pomp za pomocą przekaźnika elektrycznego. Niekiedy stosowane są aparaty rejestrujące wahania wody w zbiorniku -i umożliwiające obserwację- tych wahań- w budynku stacji pomp. Zbiorniki dla wodociągów zaopatrujących jeden lub grupę domów mogą być ustawiane na strychu, bądź w wieżyczce. Jeżeli wodę pompuje się. ręcznie, pojemność zbiornika wynosi 35-100% całodobowego zapotrzebowania. [przypisy: deska tarasowa, panele podłogowe, Szamba Betonowe z Montażem ]

Godzinowy rozbiór wody w osiedlu wiejskim

Saturday, July 23rd, 2016

Godzinowy rozbiór wody w osiedlu wiejskim. Występują tu 3 maksima: w godzinach rannych, południowych i wieczornych . Jeżeli przeciętny rozbiór w ciągu doby wynosi 950 m”, a stały dopływ grawitacyjny lub przy 24 godz pompowania 95)• 4,17o/rJ = 39,61 m-/godz to, teoretyczna objętość zbiornika powinna wynosić 227 m bądź przy 16 godz pompowania 126 m3. Jeżeli spodziewany rozbiór wody w okresie lata będzie większy i wyniesie np. 1,3 przeciętnego rozbioru ; wówczas objętość zbiornika wyniesie dla przypadku 227 •1,3 = 295 m”; dla przypadku 126 •1,3 = 166 m3 Przy obliczaniu objętości zbiornika uwzględnić należy potrzebną objętość wody do gaszenia pożarów. Np. zakładamy, I że jeden pożar trwający 2 godz gaszony będzie z dwóch hydrantów o wyd. po 3,5 l/sek. [podobne: panele podłogowe, szamba betonowe, oczyszczalnia przydomowa ]