Posts Tagged ‘pionowa maszyna pakująca’

Ze swiata architektury – Stanton Williams Laboratorium Sainsbury wygrywa nagrodę RIBA Stirling 2012!

Tuesday, May 29th, 2018

2012 RIBA Stirling Prize: Sainsbury Laboratory / Stanton Williams.
Prezydent Hufton + Crow RIBA Angela Brady przyznała Stanton Williamsowi nagrodę RIBA Stirling 2012 dla swojego laboratorium Sainsbury.
Nagroda Stirlinga.
najbardziej prestiżowa nagroda dla architektury w Wielkiej Brytanii.
jest przedstawiany co roku budynkowi, który wniósł największy wkład w ewolucję architektury w ubiegłym roku .. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – W toku: Iglo / CEBRA

Monday, May 7th, 2018

Struktura .
CEBRA Nasi przyjaciele z CEBRA, z Duńską Fundacją Kultury i Obiektów Sportowych, opracowują serię.
Igloo.
dla sportu i kultury w Danii.
Pomysł polega na stworzeniu wielkiej nieogrzewanej kopuły użytkowej, dla działań sportowych i kulturalnych, jak widać na poniższych szkicach. …read more

Szczegółowe wytyczenia krzywej przejściowej

Saturday, February 24th, 2018

W czasie szczegółowego wytyczenia krzywej przejściowej 1. Od punktu wierzchołkowego O sprawdzamy odmierzoną w czasie studiów polowych wielkość stycznej T (lub też T + 11 T). 2. Na stycznej odmierzamy w dalszym ciągu od punktu F obliczoną odległość t (tzw. styczną klotoidy) i otrzymujemy punkt A, który jest początkiem krzywej przejściowej. …read more

KRZYWA PRZEJŚCIOWA ZBLIŻONA DO KLOTOIDY (KRZYWA KOSZOWA)

Friday, February 23rd, 2018

Pomysł stosowania takiej krzywej powstał wskutek trudności przy obliczeniach potrzebnych do wytyczenia klotoidy. Krzywa koszowa jest skonstruowana w ten sposób, że teoretyczna długość krzywej przejściowej, obliczona na podstawie wzoru jak dla klotoidy, przy praktycznym wytyczeniu w terenie składa się z odcinka prostej b, odcinka łuku kołowego 2a o promieniu 2R i odcinka łuku kołowego b o promieniu R Powtarzając takie postępowanie z drugiej, strony łuku otrzymamy 7 punktów głównych łuku. Tyczenie szczegółowe łuków wykonuje się w zasadzie metodą od stycznej (lub też jakąkolwiek inną), przy zastosowaniu tablic do tyczenia łuków kołowych. Łuk o promieniu 2R tyczy się od stycznej AO zaczynając od punktu A, łuk natomiast o promieniu R tyczy się od stycznej poprowadzonej przez punkt L w odległości 11 R od prostej AO i do niej równoległej. Tyczenie zaczyna się od punktu L, przy czym rzędne łuku uwzględnia się tylko poza punktem Ps . …read more