Posts Tagged ‘Szamba Betonowe z Montażem’

Do demineralizacji (odsalania) wiekszych ilosci wody stosuje sie w praktyce

Friday, July 29th, 2016

Do demineralizacji (odsalania) większych ilości wody stosuje się w praktyce: elektrodializę, wymrażanie lub wyparowywanie (w krajach o ciepłym klimacie). Elektrodializa polega na połączeniu elektrolizy wody z dializą, przy stosowaniu płyt membranowych z tworzyw sztucznych. Wymrażanie, stosowane w klimacie umiarkowanym, opiera się na użyciu butanu, który parując już przy niewielkim podciśnieniu wytwarza niską temperaturę i oziębia wodę. Obie metody – elektrodializa i wymrażanie – wymagają znacznego zużycia energii: około 7 kWh na) ma odsolonej wody. [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, Szamba Betonowe z Montażem, deski elewacyjne ]

Srednice rur spustowych

Thursday, July 28th, 2016

Średnice rur spustowych i przelewowych są przeważnie takie same jak rur tłocznych. Rura przelewowa ma wlot rozszerzony do 1,5-2,0 d (gdzie d oznacza średnicę normalną rury). Kierownictwo stacji pomp musi być informowane o stanie napełniania zbiornika, szczególnie o odpływie wody przez przelew. Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna oparta jest na działaniu pływaka, którego położenie obserwuje dyżurny na stacji pomp za pomocą przekaźnika elektrycznego. Niekiedy stosowane są aparaty rejestrujące wahania wody w zbiorniku -i umożliwiające obserwację- tych wahań- w budynku stacji pomp. Zbiorniki dla wodociągów zaopatrujących jeden lub grupę domów mogą być ustawiane na strychu, bądź w wieżyczce. Jeżeli wodę pompuje się. ręcznie, pojemność zbiornika wynosi 35-100% całodobowego zapotrzebowania. [przypisy: deska tarasowa, panele podłogowe, Szamba Betonowe z Montażem ]