Kamienie podkladowe

Poszczególne kamienie podkładowe wgniatają się w grunt podłoża i odwrotnie – grunt podłoża wciska się w wolne, przestrzenie między kamieniami. Jest to więc typ podbudowy otwarty od dołu dla przenikania gruntu w nawierzchnię. Stwarza to szczególne niebezpieczeństwo . na gruntach wysadzinowych. Rozważania teoretyczne wynikające ze współpracy poszczególnych kamieni podkładowych oraz próbne obciążenia wykazały, że podkład kamienny gorzej rozkłada naciski na podłoże niż, na przykład, podbudowy z kruszywa. Według pomiarów szwajcarskich, naprężenia pod podkładem kamiennym były o 20% wyższe niż pod podbudową z kruszywa o tej samej grubości. Kamień podkładowy trzeba obrabiać ręcznie i ręcznie układać. Mechanizacja robót jest tu niemożliwa. Do wyrobu podkładu trzeba również użyć kamienia stosunkowo twardego (o wytrzymałości na ściskanie powyżej 60 kGcm2). Słaba stateczność podbudowy z podkładu kamiennego oraz konieczność stosowania robocizny ręcznej wykreślają podkład kamienny z listy nowoczesnych podbudów. Drugim typem podbudowy, który rozwinął się obok podkładu kamiennego, była podbudowa z brukowca. Ceniono ją dawniej dzięki prostocie wykonania, gdyż można ją wykonywać bez użycia jakichkolwiek maszyn i bez pomocy specjalnych fachowców. Wystarczy młotek brukarski i ubijak. Można ją budować z kamieni polnych, tzw. kocich łbów, bez żadnej obróbki, tylko przy dobieraniu wielkości lub z brukowca, a nawet z kamienia łamanego, o większych wymiarach, używanego na podkład. Brukowiec można również układać prawie niezależnie od pory roku, na dużych pochyleniach i dowolnym podłożu. Wyliczone zalety tej podbudowy zachęcają zawsze do jej wykonywania wszędzie tam, gdzie potrzebny materiał znajduje się na miejscu, a do rozporządzenia stoją tylko prymitywne środki wykonawcze. Wady tej podbudowy obniżają bardzo jej wartość użytkową. Stateczność podbudowy lub nawierzchni brukowcowej jest jeszcze mniejsza niż stateczność podkładu kamiennego. Tu poszczególne kamienie pracują samodzielnie i tylko własną masą przeciwstawiają się obciążeniom ruchu. Nacisk koła często przekazuje się tylko na jeden kamień, który jest wciskany w podłoże z siłą kilku ton. Wskutek różnej wielkości powierzchni, kamienie wciskają się w podłoże nierównomiernie. Tworzą się duże nie- równości, które z trudem można wyrównać przy układaniu na takiej podbudowie warstw jezdnych. Przy( dzisiejszych tendencjach do mechanizowania robót drogowych podbudowy z brukowca nie stwarzają w tym kierunku żadnych możliwości, gdyż zarówno wyrób brukowca jak i brukowanie są czynnościami, które mogą być wykonywane wyłącznie ręcznie. [podobne: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy