TECHNOLOGIA WAPIENNYCH SPOIW BUDOWLANYCH

1. SUROWCE WAPIENNE Do tej grupy spoiw zalicza się spoiwa z wypalonych poniżej temperatury spiekania wapieni, margli wapiennych , wapieni dolomitowych i marglistych, które, zmielone i zmieszane z piaskiem po zarobieniu wodą (jako zaprawy), tężeją w miarę upływu czasu, osiągając znaczną wytrzymałość mechaniczną. Spoiwa wapienne należą do spoiw powietrznych, tzn. twardniejących pod wpływem powietrza. Jedynie wapno hydrauliczne i cement romański zalicza się do spoiw hydraulicznych, mających zdolność twardnienia również pod wodą oraz zwiększania swej wytrzymałości podczas przebywania w wodzie. Podstawowym składnikiem surowców używanych do produkcji spoiw wapiennych jest węglan wapniowy – CaC03. W przyrodzie występuje on jako minerał w postaci kalcytu, rzadziej jako aragonit. Typowe kryształy kalcytu. Aragonit jest rombową modyfikacją kalcytu wykrystalizowaną w wyższych temperaturach z roztworu wodnego. Kalcyt i aragonit są węglanami wapniowymi, zawierającymi teoretycznie 56,04% CaO i 43,96% CO2. Twardość kalcytu i aragonitu wg skali Mohsa wynosi odpowiednio 3,0 i 3,5 -7- 4,0. Zaś ciężar właściwy kalcytu i aragonitu wynosi odpowiednie 2,72 ,i 2,95. Kalcyt występuje w licznych postaciach np. wielkich i czystych kryształów, szpatu islandzkiego lub nacieków, tzw. stalaktytów występujących w grotach wapiennych. Woda zawierająca węglan wapniowy, spływając po ścianach grot lub jaskiń krasowych, paruje i tracąc część pochłoniętego CO, tworzy długie nacieki podobne do sopli lodowych. Stalaktyty tworzą się na stropach grot, stalagmity natomiast powstają na dnie; mogą się one z sobą zrastać, tworząc cienkie kolumienki. Powyższe zjawisko nosi nazwę zjawiska krasowego, i pochodzi od wyżyny Kras zbudowanej ze skał wapiennych, położonej w płd. Jugosławii. Wskutek zanieczyszczeń, np. tlenkiem żelazowym, bezbarwne kryształy mogą się zabarwić na żółto lub brązowo. [więcej w: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy