Tworzywa hydrauliczne

Dopiero pod koniec XVIII wieku pojawia się spoiwo hydrauliczne uzyskiwane przez wypalanie . Własnościami swymi przypomina ono dzisiejsze wapno hydrersliczne. Materiał ten znalazł szerokie zastosowanie w ówczesnym budownictwie morskim i wodnym. Produkowano go w Anglii, Francji i Rosji. W miarę rozwoju techniki wypalania osiągano w piecach przemysłowych coraz wyższą temperaturę. Tworzywa hydrauliczne zaczęto produkować na skalę przemysłową. Otrzymany jednak produkt wykazywał wahania w swym składzie chemicznym i co za tym idzie, w swych własnościach. Wahania te były spowodowane użyciem do produkcji tylko jednego surowca, którego różnice w składzie chemicznym odbijały się na własnościach otrzymywanego produktu. Tylko złoże jednolitego surowca zapewniało dobrą jakość otrzymanego tworzywa. Gdy udoskonalono urządzenie produkcyjne tak dalece, że można było dozować dwa surowce i po zmieszaniu ich ze sobą poddawać w ten sposób sporządzoną mieszaninę surowcową wypalaniu, powstały warunki odpowiednie do produkcji tworzywa o założonym z góry składzie chemicznym. We Branej w roku 1818 L. J. Vic , opublikował wyniki swej pracy, w której stwierdził, że sporządzona na mokro mieszanina wapienia i gliny po wwaleniu i zmieleniu daje materiał wiążący o własnościach hydraulicznych. Nieco później w roku 1824, Anglik Aspdin zgłasza patent na tworzywo hydrauliczne otrzymane przez wypalanie mieszaniny dwóch surowców – wapienia i gliny – i rozdrobnienie produktu wypalania. [podobne: osprzęt elektryczny legrand, praca do kitu polska woda, biologiczne osprzęt elektryczny legrand ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy osprzęt elektryczny legrand praca do kitu polska woda