TYCZENIE ŁUKÓW PIONOWYCH

Łuki pionowe powinny być obliczone w profilu podłużnym drogi. Prace pomiarowe przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni drogowej nu odcinku położonym w łuku pionowym polegają na przeniesieniu danych wysokościowych profilu podłużnego w teren przez wyznaczenie niwelety drogi dla poszczególnych punktów trasy umieszczonych dostatecznie gęsto. Gęstość umieszczenia punktów dla szczegółowego wyznaczenia łuku pionowego jest uzależniona od promienia łuku zaprojektowanego w przekroju podłużnym i w zasadzie powinna być określona już w projekcie drogi. W tym celu profile podłużne dróg powinny zawierać szczegółowo -opracowane projekty niwelety łuków pionowych. W rubryce rzędne niwelety podaje się obliczone ostateczne wysokości niwelety; nad tą rubryką podane jest obliczenie rzędnych niwelety dla łuku pionowego. Jest to potrzebne ze względu na ewentualną potrzebę sprawdzenia czy też obliczenia rzędnych dodatkowych między punktami już obliczonymi. Rzędne łuku pionowego, ze względu na sam charakter niwelety drogi na łuku pionowym wyznacza się zazwyczaj instrumentem niwelacyjnym od najbliższego roboczego znaku wysokościowego. Od najbliższego hektometra drogi (w naszym przykładzie od hm 3) zaczynamy pomiar taśmą stalową, przykładając początek taśmy do punktu oznaczającego w terenie hm 3. Posuwając się z taśmą dalej w kierunku hm 4, odczytamy punkt 355,45, dla którego wyznaczymy jego rzędną niwelety 193,96, następnie wyznaczymy odczytując na taśmie punkt 376,60, będący początkiem łuku pionowego. Dla tego punktu również wyznaczymy rzędną niwelety drogi 194,27. Posuwając się z taśmą stalową w dalszym ciągu naprzód, wyznaczymy w terenie poszczególne punkty łuku pionowego, zaprojektowane dla promienia łuku R = 5000 m co 20 m. Dla każdego takiego punktu wyznaczymy wysokość rzędnej niwelety. Prócz punktów zaprojektowanych do wyznaczenia łuku pionowego i umieszczonych co 20 m, wyznaczymy również rzędne niwelet Y, dla punktów charakterystycznych terenu zaznaczonych w czasie pomiarów polowych. W naszym przykładzie takimi punktami będą punkty: 478,45 i 580,00. Opracowanie projektu i wyznaczenie.w terenie pionowych łuków wklęsłych jest podobne. Ponieważ tyczenie łuków pionowych wymaga użycia instrumentu niwelacyjnego, należy więc poszczególne punkty niwelety na łuku utrwalać w terenie palikami umieszczonymi poza obrębem drogi, a zatem mniej narażonymi na zniszczenie. Wysokości te mogą być potem łatwo przenoszone na oś drogi za pomocą zwykłego poziomowania łatą. [przypisy: przydomowe oczyszczalnie, ograniczniki przepięć, drzwi tarasowe przesuwne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne ograniczniki przepięć xps styropian