Szczegółowe wytyczenia krzywej przejściowej

W czasie szczegółowego wytyczenia krzywej przejściowej 1. Od punktu wierzchołkowego O sprawdzamy odmierzoną w czasie studiów polowych wielkość stycznej T (lub też T + 11 T). 2. Na stycznej odmierzamy w dalszym ciągu od punktu F obliczoną odległość t (tzw. styczną klotoidy) i otrzymujemy punkt A, który jest początkiem krzywej przejściowej. 3. Od punktu A w kierunku wierzchołka O odmierzamy wielkość Xo (długość odciętej końcowego punktu krzywej przejściowej) i otrzymujemy punkt E, W tym punkcie wyznaczamy prostopadłą do kierunku OA i odmierzamy na niej rzędną końca krzywej przejściowej Yo otrzymując punkt P (koniec krzywej przejściowej). 4. Na prostej ON odmierzamy od punktu O wielkość R + II R i otrzymujemy punkt N, (środek łuku kołowego). 5. Od punktu A i od stycznej AO tyczymy poszczególne punkty krzywej przejściowej, obliczone z podanych wzorów. Tyczenie takie wykonuje się do punktu P. 6. Od stycznej równoległej do prostej AO, wytyczonej Ty odległości 11 R od tej ostatniej, i od punktu L tyczymy punkty szczegółowe łuku kołowego o promieniu R – 11 R = R. Tyczenie to zaczyna się od punktu P i kończy się na punkcie Ps łuku kołowego. Tyczenie punktów pośrednich łuku kołowego wykonuje się również od stycznej AO, lecz w tym .przypadku należy do rzędnych łuku kołowego, otrzymanych z tablicy, dodawać za każdym razem wielkość 6. R. Początkiem łuku kołowego jest punkt L, lecz tyczenie poszczególnych punktów zaczyna się od punktu P, gdyż odcinek LP znajduje się jeszcze w obrębie krzywej przejściowej. Przy postępowaniu powyższym uciążliwe jest obliczenie poszczególnych elementów potrzebnych do wyznaczenia krzywej przejściowej, jak również poszczególnych punktów samej krzywej, gdyż wzory służące do ich określenia są dość skomplikowane. Postępowanie jest bardzo ułatwione, jeżeli korzystamy z tablic do tyczenia klotoidy, podających współrzędne punktów krzywej dla odpowiednich promieni łu- ku i szybkości podstawowych. Przed rozpoczęciem szczegółowego tyczenia krzywej przejściowej należy sprawdzić, czy zmieści się ona na projektowanym łuku. W tym przypadku za warunek ostateczny należy przyjąć możność zastosowania odcinków krzywych przejściowych z obu stron łuku w ten sposób, że łuk kołowy całkowicie zniknie i klotoidy będą mieć wspólny punkt końcowy P. Natomiast nie możemy dopuścić do przecinania się klotoid (zachodzenia jednej na drugą), gdyż wtedy nie będzie zachowana ciągłość krzywizny, lecz otrzymamy punkt załomu. Warunek możliwości umieszczenia klotoid w łuku sprawdzimy kontrolując wielkość kąta -t. [hasła pokrewne: przydomowe oczyszczalnie, ograniczniki przepięć, drzwi tarasowe przesuwne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne ograniczniki przepięć xps styropian