Warunek wykorzystywania materiałów miejscowych

Warunek wykorzystywania materiałów miejscowych wypływa z przesłanek czysto ekonomicznych. Wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe, należy wykorzystywać materiały miejscowe. Nie należy jednak zapominać warunkach technicznych, którym materiał użyty do budowy po- winien bezwzględnie odpowiadać. Budowa dróg pochłania miliony ton materiałów kamiennych (rocznie około 15 milionów ton), które trzeba wydobyć, przerobić i przewieźć koleją i samochodami na duże odległości sięgające często setek kilometrów. Ze wzrostem kolejowych taryf przewozowych te dalekie dostawy są coraz droższe i koszty transportu materiałów zaczynają decydować o ko- sztach budowy. Obok tych trudności transportowych występuje również deficyt szlachetnych materiałów kamiennych (bazaltu, granitu), co uniemożliwia wykonanie robót w oparciu o te materiały. Wykorzystanie materiałów miejscowych jest więc podstawowym warunkiem ekonomiczności nowoczesnej podbudowy. Jak widzimy, istnieje wiele przesłanek skłaniających do przejścia na nowe typy podbudowy. Ale jak to zwykle bywa, nowa technika nie od razu zyskuje sobie zwolenników. W drogownictwie różnych krajów rozwój jej posuwa się szybciej lub wolniej. Największy jej rozwój obserwuje się zazwyczaj w krajach o rozwiniętej gospodarce. Główne kierunki to tanie podbudowy z kruszyw oraz warstwy gruntu stabilizowanego różnymi dodatkami. W Rosji np. stosuje się przede wszystkim podbudowy z kruszywa i stabilizację gruntów mechaniczną i chemiczną. W USA rozwinęła się najszybciej na dużą skalę stabilizacja gruntów cementem i podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego. W Anglii stosuję się przede wszystkim chude betony, stabilizację cementem i kruszywa wytwarzane na mokro. W Niemczech rozwinęła się ostatnio podbudowa z tłucznia wibrowanego. We Francji rozpowszechniła się najbardziej podbudowa z kruszywa naturalnego odpowiednio uziarnionego (stabilizacja mechaniczna). W żadnym z tych krajów nie wykonuje się już od wielu lat klasycznych podbudów tłuczniowych na podkładzie lub z brukowca. W każdym z tych krajów rozwija się natomiast swoisty typ podbudowy, dostosowany do warunków ruchu danego kraju, najbardziej odpowiedni pod względem technicznym i ekonomicznym. Ze względu na swoiste warunki gruntowe, klimatyczne, ruchowe, żaden kraj nie może adaptować wprost metod przyjętych gdzie indziej ale musi dostosować je do własnych warunków. Uważne jednak śledzenie osiągnięć innych krajów pomaga szybciej rozwijać własną technikę. W Polsce pierwsze próby ze stosowaniem nowoczesnych podbudów rozpoczęto w r. 1949, kiedy z inicjatywy Podkomisji Gruntów i Na- wierzchni Gruntowych Instytutu Techniki Budowlanej, pracującej pod przewodnictwem mgr inż. Z. Wiłuna, wykonano na drodze lokalnej Konstancin-Chylice-Piaseczno odcinek drogi gruntowej stabilizowanej cementem. [przypisy: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy