WYZNACZENIE KĄTOW PROSTYCH

Do pomiarów i wyznaczenia kątów prostych w terenie przy wytyczaniu robót używamy, prócz znanego już pryzmatu: a) trójkąta drewnianego, b) sznura, e) łaty mierniczej. Trójkąt drewniany umożliwia wytyczenie kąta prostego o krótkim ramieniu. Trójkąt używany do tego celu składa się z dwóch ramion wykonanych z łat drewnianych długości około 1,00 i 1,50 m, tworzących kąt prosty (90°). W celu wyznaczenia kąta prostego w terenie przykłada się krótsze ramię trójkąta do linii, do której tyczymy prostopadłą, a uprzednio wy- tyczonej za pomocą tyczek mierniczych. Ramię dłuższe trójkąta wskazuje w tym przypadku szukany kierunek prostopadły do danej prostej. PROSTE CZYNNOSCI POMIAROWE Dokładność trójkąta, a jednocześnie i dokładność wytyczenia- nim prostopadłej można sprawdzić przez przyłożenie trójkąta do wyznaczonej linii prostopadłej w sposób pokazany na rysunku linią kreskowaną. Trójkąt jest dostatecznie dokładny, jeśli obydwie w ten sposób wyznaczone linie prostopadłe pokrywają się. W przypadku przeciwnym prostopadłą można wyznaczyć przez dwukrotne i przyłożenie trójkąta i przyjęcie za prostopadłą linii środkowej (dwusiecznej kąta). . Tyczenie kąta prostego za pomocą sznura wykonuje się w sposób następujący. Od danego punktu A leżącego na prostej BF, z którego mamy wystawić prostopadłą do danej linii prostej, odkładamy w obie strony odcinki długości, np: 3,00 m, otrzymując punkty B i C. Następnie w punkcie B na szpilce stalowej umocowujemy za pomocą pętli sznur. Na drugim końcu sznura umocowana jest tyczka; tyczką tą zakreślamy na gruncie łuk. W ten sam sposób zakreślamy łuk z punktu C (przy tej samej długości sznura umocowanego na szpilce). Na przecięciu się dwóch w ten sposób zakreślonych łuków otrzymamy punkt D, leżący na prostopadłej do prostej BCA w punkcie A. Jeżeli mamy wyznaczyć prostopadłą na końcu jakiejkolwiek linii prostej, np. w punkcie B, przed przeszkodą, to wyznaczamy ją w sposób następujący. Odmierzamy na prostej od punktu B, z którego mamy poprowadzić prostopadłą, wielkość R otrzymując w ten sposób punkt A. Następnie z punktów A i B zakreślamy łuki o promieniu R w sposób opisany. Na przecięciu się tych łuków otrzymamy punkt C. Jeżeli następnie z puntu – C zakreślimy łuk o promieniu R, to przecięcie się tego łuku z przedłuzeniem prostej AC wyznaczy punkt D, leżący na, prostopadłej do prostej – AB iN punkcie B-(DBAB). Prostopadłą do danej prostej ABC z danego punktu D wytyczamy w sposób następujący. Za pomocą tyczki, uwiązanej na sznurku w odległości przekraczającej odległość od punktu D do prostej Be, zakreślamy w terenie z punktu D luk w sposób wyżej opisany. Łuk ten przetnie daną prostą w punktach B i C. Dzieląc odległość BC na pół, otrzymamy punkt A leżący na prostopadłej do prostej BC przechodzącej przez punkt D. Prostą prostopadłą dodaną w dowolnym punkcie można wyznaczyć za pomocą dwóch łat mierniczych. Przypuśćmy, że należy wytyczyć prostopadłą do prostej AB w punkcie A. Odmierzamy od punktu A na prostej danej odcinek długości 3,00 m i otrzymujemy punkt B. Układamy następnie w punktach A i B łaty miernicze tak, aby koniec łaty B długości 5,00 m trafiał na odległość 4,00 mm na łacie A. Wtedy łata A ułoży się pod kątem prostym do prostej AB. Sprawdzenie: 32 + 42 = 52; 9 + 16 = 25. Można to wykonać również za pomocą taśmy. [podobne: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy