zloza wapieni jurajskich

Najdalej na zachód i północ sięgają złoża wapieni jurajskich górnego kimerydu w okolicy Kamienia Pomorskiego w Czarnogłowi, Są to złoża miękkich, niżej procentowych wapieni marglistych. Dolny kimeryd jurajski zalega natomiast kamieniołomy Piechcina, Bielaw. Pokłady tego spoistego i twardego wapienia uległy częściowej dolornityzacji: a także sylifikacji, co obniżyło silnie zawartość CaCOa w niektórych partiach złoża. Miękki wapień jurajski górnego kimerydu zalega okolice Częstochowy i eksportowany jest w Rudnikach. Podobny surowiec występuje w Wierzbicy, gdzie trafiają się również ławice wysokoprocentowego wapienia wieku astarakiego. Płytowy wapień oksdordzki występuje w Zawódziu i Złotym Potoku, a kelowejski wapień białej jury znaleźć można w okolicy Balina i Trzebini. Twarde kelowejskie wapienie występują w Łazach, w Wysokiej i w Ogrodzieńcu. Począwszy od doliny Wisły w okolicy Tyńca aż po Wieluń ciągnie się pasmo wapieni jurajskich, tworząc charakterystyczną dla krajobrazu jurę krakowsko-wieluńską. W krasowych jaskiniach jury krakowsko-wieluńskiej występuje czysty kalcyt gniazdowy. W okolicy Olsztyna i Działoszyna eksploatuje się ten cenny surowiec na potrzeby przemysłu szklarskiego i ceramicznego. Okres kredowy najwyraźniej zaznacza się na wschodzie i ma południu kraju, Utwory kredowe zalewają wyżynę lubelską, a także część małopolskiej i Białostocczyznę. Złoża wapieni kredowych występują w okolicach Zamościa i Rejowca. Najstarsze kredy zalegają rejon Kraśnika. Pod Przemyślem występują kredowe margle i wapienie. [hasła pokrewne: ral 7045, olx praca koszalin, planimetr ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca koszalin planimetr ral 7045