KRZYWA PRZEJŚCIOWA ZBLIŻONA DO KLOTOIDY (KRZYWA KOSZOWA)

Pomysł stosowania takiej krzywej powstał wskutek trudności przy obliczeniach potrzebnych do wytyczenia klotoidy. Krzywa koszowa jest skonstruowana w ten sposób, że teoretyczna długość krzywej przejściowej, obliczona na podstawie wzoru jak dla klotoidy, przy praktycznym wytyczeniu w terenie składa się z odcinka prostej b, odcinka łuku kołowego 2a o promieniu 2R i odcinka łuku kołowego b o promieniu R Powtarzając takie postępowanie z drugiej, strony łuku otrzymamy 7 punktów głównych łuku. Tyczenie szczegółowe łuków wykonuje się w zasadzie metodą od stycznej (lub też jakąkolwiek inną), przy zastosowaniu tablic do tyczenia łuków kołowych. Łuk o promieniu 2R tyczy się od stycznej AO zaczynając od punktu A, łuk natomiast o promieniu R tyczy się od stycznej poprowadzonej przez punkt L w odległości 11 R od prostej AO i do niej równoległej. Tyczenie zaczyna się od punktu L, przy czym rzędne łuku uwzględnia się tylko poza punktem Ps . Tyczenie krzywej przejściowej (klotoidy lub też krzywej koszowej) odbywa się po osi drogi. Szerokość korony drogi jak również i szerokość nawierzchni drogowej odmierza się w każdym przekroju na obie strony od osi. Dla łuków, przy których stosuje się również poszerzenie, poszerzenie to należy zastosować w pełnej wielkości na końcu krzywej przejściowej w punkcie P (dla krzywej koszowej Pr). Wielkość końcowa pełnego poszerzenia zmniejsza się stopniowo na długości krzywej .przejściowej i równa się O w punkcie A (dla krzywej koszowej w punkcie A). [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, ograniczniki przepięć, drzwi tarasowe przesuwne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne ograniczniki przepięć xps styropian