Demineralizacja wody

Demineralizacja wody Do zmiękczania wody dla celów gospodarstwa domowego lub dla przemysłu stosuje się filtry kationitowe. Filtry te mogą pracować pod ciśnieniem i mogą być wbudowane w przewód wodociągowy. Filtr kationitowy przeznaczony do zmiękczania niewielkiej ilości wody (do 1,5 mś/h) z wytwórni Zakładów Mechanicznych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Bydgoszczy. Kationit Escarbo (węgiel sulfonowany), o wielkości ziaren 0,5 mm, ciężarze objętościowym ok. 0,5 kg/l, współczynniku pęcznienia w wodzie 1,2 w ilości 125 litrów (ok. 60 kg) zalega warstwą 110 cm na 20 cm podłożu żwirowym. Zbiornik do prób wody o ej) 200 mm jest zaopatrzony w zasuwę wewnętrzną pozwalającą na gromadzenie 5,5,1 wody. Filtr kationitowy ZM WZGSp. w Bydgoszczy może zmiękczać wodę pod ciśnieniem do 3 atn. Stopień zmiękczania wody może sięgać O,Ol°n. [hasła pokrewne: praca do kitu polska woda, krzywa przejściowa, tapety na zamówienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa praca do kitu polska woda tapety na zamówienie