Klinkier cementowy

Na ziemiach polskich pierwszą cementownią była cementownia Gmdziec, zbudowana w ,1857 r. koło. Będzina. Produkowała ona wówczas rocznie 4 tysiące ton cementu. Klinkier cementowy wypalano wówczas w piecach szybowych. Do końca XIX wieku powstało jeszcze kilka cementowni, między innymi Szczamwa w Szczekowej. Bonarka koło Krakowa oraz Goleszów na Śląsku koło Cieszyna. W pierwszych latach XX wieku nastąpiły duże zmiany w technologii cementu. Przede wszystkim dotychczas stosowane piece szybowe zastąpiono piecami obrotowymi. Umożliwiło to zastosowanie mokrej metody produkcji, ,polegającej na podawaniu do pieca surowca zmielonego z wodą na szlam. W piece obrotowe wyposażono stare fabryki w czasie ich przebudowy oraz nowo powstające cementownie, jak Górka w Sierszy, Wiek w Ogrodzieńcu i Firley w Rejowcu Lubelskim. W czasie pierwszej wojny światowej niektóre fabryki uległy zniszczeniu, inne ucierpiały w większym lub mniejszym stopniu. W okresie międzywojennym rozwój polskiego przemysłu cementowego był stosunkowo niewielki, mimo korzystnych dla tego przemysłu warunków surowcowych i energetycznych. Zmodernizowano i powiększono w tym czasie kilka starych fabryk i zbudowano tylko jedną nową cementownię Salturn w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1938 r. czynnych było w Polsce 11 cementowni, których roczna produkcja wynosiła 1,6 miliona ton. W porównaniu z produkcją cementu w innych krajach było to bardzo mało. Porównanie rocznej produkcji cementu, przypadającej na jednego mieszkańca w różnych krajach w latach 1938 i 1953. W czasie drugiej wojny światowej wiele naszych cementowni uległo dewastacji i na skutek rabunkowej gospodarki okupanta straciło dotychczasową zdolność swej produkcji. [przypisy: osprzęt elektryczny legrand, praca do kitu polska woda, biologiczne osprzęt elektryczny legrand ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy osprzęt elektryczny legrand praca do kitu polska woda