Plan Piecioletni

1 Produkcja łączna NRD i NRF Po wojnie przed polskim przemysłem cementowym stanęło poważna zadanie. Była to konieczność szybkiego dostarczenia dużej ilości cementu dla odbudowy i rozbudowy kraju. Aby sprostać temu zadaniu, uruchomiono cementownie na Ziemiach Odzyskanych, unowocześniono szereg starych cementowni i zbudowano kilka nowych, dużych zakładów, jak cementownia Odra, Wierzbica Rejowiec . Roczna produkcja cementu szybko wzrasta: w roku 1949 wynosi już 2,3 miliona ton, w 1955 r. – 3,8 milioma ton (160 kg cementu na jednego mieszkańca). W końcowym okresie Planu Pięcioletniego w 1960 r. przewiduje się produkcję roczną cementu wynoszącą przeszło 6,5 milioma ton, czyli około 215 kg rocznie na jednego mieszkańca. Przemysł wapienniczy nie osiągnął takiego rozwoju jak młodszy od niego przemysł cementowy. Polska posiada bogate złoża kamienia wapiennego, które mogą całkowicie zaspokoić potrzeby przemysłu wapienniczego. Mimo to do czasu drugiej wojny światowej przemysł ten produkuje wapno w niewielkich, pod względem technicznym zacofanych wapiennikach. Roczna produkcja na jednego mieszkańca VI 1938 T. wynosiła 22 kg. Po wojnie sytuacja poprawia się dzięki wprowadzonej w wielu wapiennikach mechanizacji kamieniołomów, unowocześnieniu starych i budowie nowych zakładów. Produkcja roczna w 1949 r. wynosiła 868 tys. tom (38 kg na jednego mieszkańca rocznie), a w 1955 r. . wzrosła do 1,3 miliona ton (70 kg na jednego mieszkańca rocznie). Nie cała jednak produkcja roczna przeznaczona jest na potrzeby budownictwa ponieważ niektóre inne przemysły, przede wszystkim chemiczny i hutniczy, używają również wapna do produkcji jako jednego z surowców. Na najbliższe lata przewidziany jest znaczny wzrost produkcji wapnia, która w roku 1960 ma osiągnąć 2,9 miliona ton. [patrz też: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy