PODZIAL I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANYCH MATERIALÓW WIAZACYCH

Najbardziej zacofanym przemysłem budowlanych materiałów wiążących jest przemysł spoiw gipsowych, mimo że Polska posiada bardzo duże złoża kamienia gipsowego, a także znaczne złoża anhydrytu. Dotychczas w Polsce produkowano tylko jeden rodzaj spoiw gipsowych, a mianowicie gips palony półwodny i to w ilościach bardzo niewielkich. W roku 1955, już po uruchomieniu zakładów gipsowych w dolinie Nidy, wyprodukowano 65 tys. ton gipsu palonego , czyli 2 kg na jednego mieszkańca rocznie. Jest to produkcja bardzo mała w porównaniu Z produkcją innych krajów, np. w USA w 1955 r. produkcja spoiw gipsowych osiągnęła 8 milionów ton (46 kg na jednego mieszkańca rocznie). a w NRF – 865 tys. to (17 kg na jednego mieszkańca rocznie), W Polsce planowany jest w najbliższym czasie duży wzrost produkcji spoiw gipsowych. Prócz gipsu palonego półwodnego będą wytwarzane inne spoiwa gipsowe, jak estrich-qips i cement anłrydrytowy, używane przede wszystkim jako materiały podłogowe.. PODZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANYCH MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH Materiały wiążące są to tworzywa, które rozdrobnione na pył i zarobione wodą dają plastyczny zaczyn, łatwo się formujący i wiążący po pewnym czasie oraz twardniejący na powietrzu lub w wodzie. Na skalę przemysłową produkuje się wiele takich materiałów, różniących się między sobą składem chemicznym i własnościami. Z powodu tej różnorodności materiałów wiążących podział ich na grupy jest trudny . Najczęściej materiały wiążące dzieli się na dwie grupy, zależnie od ich zachowania się w środowisku wodnym: – materiały wiążące powietrzne i materiały wiążące hydrauliczne. Spoiwo wiążące powietrzne po zarobieniu wodą wiąże i następnie twardnieje tylko na powietrzu, poddane zaś po związaniu i początkowym stwardnieniu działaniu wody traci własności wiążące i wytrzymałość. Tworzywo hydrauliczne po zarobieniu wodą wiąże i następnie twardnieje na powietrzu lub w wodzie bez dostępu powietrza. [przypisy: osprzęt elektryczny legrand, praca do kitu polska woda, biologiczne osprzęt elektryczny legrand ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy osprzęt elektryczny legrand praca do kitu polska woda