POMIARY PRZY ROBOTACH WYKONAWCZYCH

Przy zastosowaniu do konstrukcji łuku i krzywej przejściowej sposobu pierwszego należy liczyć się z koniecznością obliczenia wielkości f. T za każdym razem, ponieważ wielkość ta nie jest zawarta w tablicach zależy od wielkości kąta skrętu a, a położenie początku krzywej przejściowej wyraża się wzorem AO = T + f. Również za każdym razem podlega obliczeniu wielkość MN, ponieważ i ta wielkość zależy od kąta skrętu a. Konstrukcja krzywej przejściowej z zastosowaniem sposobu drugiego nie ma, wyżej wymienionych niedogodności. Środek łuku kołowego C w tym przypadku pozostaje na miejscu, wobec czego łuk pierwotny FMF1 i łuk przesunięty PNP1 są umieszczone koncentrycznie. Całko- wita długość stycznej składa się z dwóch wielkości T i l, a wielkość MN = f. R; wielkości te nie wymagają dodatkowych obliczeń, ponie- waż nie są zależne od wielkości kąta skrętu. Wadą sposobu drugiego jest konieczność zmniejszenia wielkości promienia łuku kołowego o wielkość f R. Nie jest to jednak wada istotna, ponieważ przy obieraniu promieni łuków, jako najmniejszych dopuszczalnych, zawsze można je odpowiednio zwiększać właśnie o wielkość li R lub o inną, zbliżoną. Niewygodą natomiast sposobu pierwszego jest to, że wielkość DF = fF i MN należą do wielkości, które trzeba wytyczyć w terenie. W praktyce przeważnie stosuje się sposób drugi i dlatego też wszystkie dalsze rozważania odnoszą się właśnie do tego sposobu. W czasie wykonywania pomiarów polowych nie tyczy się w terenie krzywych przejściowych, należy jednak sprawdzić rachunkowo możliwość umieszczenia tych krzywych między dwoma sąsiadującymi łukami kołowymi. Warunkiem w tym przypadku jest, aby odcinek prosty między następującymi po sobie łukami poziomymi był wystarczająco długi na pomieszczenie krzywych przejściowych. Jak z tego widać, najmniejszą odległością między sąsiadującymi krzywiznami poziomymi będzie taka odległość, przy której punkty początkowe krzywych przejściowych będą się stykać. [przypisy: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy