Posts Tagged ‘utylizacja azbestu’

PLANIMETR

Thursday, September 19th, 2019

MECHANICZNE OBUCZANIE POWIERZCHNI Planimetr jest to przyrząd do mierzenia powierzchni na planie. Powierzchnie różnych figur geometrycznych możemy obliczyć przy zastosowaniu znanych wzorów. Figury nieregularne możemy rozbić na szereg figur geometrycznych, których powierzchnie można obliczyć ze znanych wzorów; następnie oblicza się powierzchnię każdej figury z osobna i dodając otrzymuje się powierzchnię sumaryczną figury nieregularnej. Łatwiej jednak jest obliczyć powierzchnię figury nieregularnej planimetrem. Planimetr składa się z dwóch ramion biegunowego i wodzącego. …read more

Cement pucolanowy

Wednesday, September 11th, 2019

Cementy żużlowe używane są w budownictwie do zapraw i betonów o niskich wytrzymałościach, Cement pucolanowy otrzymuje się przez zmielenie klinkieru portlandzkiego z pucolanami czyli materiałami pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Materiały te zawierają aktywną krzemionkę, wiążącą wapno powstałe w czasie hydratacji cementu z utworzeniem związków hydraulicznych, l cement pucołanowy jest bardziej odporny chemicznie niż cement portlandzki, toteż stosuje się go do betonów narażonych na stałe działanie roztworów agresywnych. Cementy mieszane otrzymuje się przez zmielenie kimkleru portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi i obojętnymi (wapienie, bazalty, tufy Iirtp. ). Znanych i opisanych w literaturze cementów tej grupy jest wiele. …read more

. POWSTAWANIE I WYSTEPOWANIE ZLOZY WAPIENNYCH

Wednesday, September 11th, 2019

Węglan wapniowy należy do bardzo pospolitych minerałów występujących w przyrodzie. Tworzy on potężne pokłady zalegające w głębi ziemi oraz wysokie łańcuchy górskie. Struktura wewnętrzna skał wapiennych przedstawia się następująco: a) marmury o budowie grubokrystalicznej (np. marmury ze Sławniowic i Żelechowa), b) marmury o półkrystalicznej strukturze (np. marmury z Wojcieszowa i Socma), c) wapienie-marmury drobnokrystaliczne (np. …read more

Zloza wapieni wystepuja prawie na calej kuli ziemskiej.

Tuesday, September 10th, 2019

Złoża wapieni występują prawie na całej kuli ziemskiej. Oprócz krajów Ameryki Południowej nieomal wszystkie inne kraje na świecie posiadają złoża skał wapiennych w pełni pokrywające ich zapotrzebowanie. Petrograficzna mapa ziem polskich wykazuje, że nasz kraj również obfituje w liczne złoża wapienia. Zalegają one tysiące km z naszych ziem, stanowiąc olbrzymie źródła surowców wapiennych. Najstarsze wapienie ery archaicznej występują w Żelaźnie,Sławniowicach i w Strontu Sląskim. …read more

Cementy zuzlowe

Tuesday, September 10th, 2019

Oprócz normalnego cementu portlandzkiego używa się w przemyśle budowlanym kilku innych rodzajów cementu portlandzkiego, różniących się między sobą własnościami fizyko-chemicznymi lub wytrzymałościowymi. Do takich rodzajów należą między innymi: cement portlandzki szybkosprawny o wybitnie szybkim okresie twardnienia, cement portlandzki o małym cieple hydratacji, cement portlandzki tamponażowy, używany do otworów wiertniczych i cement: J)portlandzki biały oraz kolorowy, Cement hutniczy otrzymuje się przez zmielenie klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 30 – 800f0 żużla wielkopiecowego. Zakres zastosowania cementu hutniczego jest taki sam jak cementu portlandzkiego. Cement glinowy powstaje przez wypalanie do temperatury spiekania lub przez stopnienie mieszaniny surowcowej zestawionej z boksytu i wapna, Głównym składnikiem tego cementu jest glinian wapniowy (CaO Alz03), Cement glinowy odznacza się bardzo wysokimi wytrzymałościami po krótkim okresie twardnienia (po 1 lub 2 dniach) i na skutek tego stosowany jest przede wszystkim do betonów i z raw szybko twardniejących, używanych w robotach montażowych, remontowych i awaryjnych. Cementy żużlowe otrzymuje się przez zmielenie granulowanego żużla wielkopiecowego z aktywatorem. …read more

Wapienie karbonskie

Tuesday, September 10th, 2019

Wapienie karbońskie zalegają okolice Krzeszowic oraz występują w Cełęzicach. Rozległe tereny południowo-zachodniej i częściowo centralnej Polski także obfitują w złoża triasowego wapienia muszlowego. Wapień triasowy ciągnie się jeszcze dalej na północ kraju, zapadając jednak głęboko na nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej ,pod młodsze, przykrywające go utwory. Na wyżynie Krakowsko-Kieleckiej występują złoża wapieni triasowych w okolicy Krzeszowic w Dębniku, Chęcinach oraz w Jaworzni. Wapienie triasowe wydobywane są również w Płazie, w Kątach oraz w Trzebini. …read more

ODMANGANIANIE WODY

Monday, September 9th, 2019

ODMANGANIANIE WODY Mangan występujący w wodach jako dwuwęglan Mn(HC03h jest łatwo usuwalny, natomiast w wodach miękkich jako siarczan MnS04 jest trudny do strącania. Odmanganianie przeprowadza się sposobem chemiczno-mechanicznym lub biologicznym. Sposób pierwszy polega na napowietrzeniu podobnie jak przy usuwaniu żelaza. Filtr musi zawierać jednak pewną ilość brunatniaka Mn02. Związek ten powstaje podczas długotrwałego przesączania prze piasek wód zawierających mangan o odczynie neutralnym. …read more

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Snow Houses Część I

Thursday, September 5th, 2019

Wesołych Świąt dla wszystkich! I aby uczcić dzień, w którym Święty Mikołaj odwiedza nas z Bieguna Północnego, przedstawiamy wybrane przez nas wcześniej domy na śniegu z całego świata.
Cieszyć się! Dom wakacyjny na Rigi / AFGH Dom wakacyjny na Rigi, Scheidegg.
Budynek został zaaranżowany na obrzeżach nieruchomości tak, aby odległość do sąsiednich domów była tak duża, jak to tylko możliwe i aby można było pozostawić możliwość budowy kolejnego budynku.
Betonowa piwnica zakotwiczy budynek w pochyłym terenie (czytaj dalej.) Schronisko górskie Los Canteros / dRN Arquitectos Miejsce to było istniejącą pustką pośrodku zbocza, z dwóch stron otoczone wspaniałymi, starymi ścianami bezpieczeństwa zbudowanymi z kamienia.
Ściany te określały poziom powierzchni około 12 × 10 m, 7,5 m poniżej poziomu drogi. …read more

Budownictwo i architektura : SANY Beijing / Perkins and Will

Wednesday, September 4th, 2019

Plan zagospodarowania Perkins + Will dla SANY Beijing otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Projekt koncepcyjny .
kategoria na 8.
Międzynarodowym Biennale Architektury i Urbanistyki ze względu na siłę projektu w kategoriach przestrzenności, łączności, oryginalności i zrównoważonego rozwoju.
SANY jest największym producentem sprzętu ciężkiego w Chinach i jednym z 10 największych producentów sprzętu ciężkiego na świecie.
Firma chciała osiągnąć wyższy poziom wydajności w procesie produkcyjnym i stworzyć niezapomniane wrażenia. …read more

Architektura 21szego wieku : Fine Arts School / ROW Studio

Sunday, September 1st, 2019

ROW Studio udostępnił nam nowy projekt Szkoły Sztuk Pięknych na Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca.
Ich propozycja została przedstawiona jako alternatywa dla kontrastu z rzeczywistym projektem dla szkoły państwowej, która jest już w budowie.
Dla propozycji ROW, szkoła ma na celu stworzenie wszystkich niezbędnych przestrzeni do nauczania różnych technik i dziedzin nauki artystycznej, przy zachowaniu zielonych obszarów kampusu.
Więcej o szkole i więcej zdjęć po przerwie.
Stoki są przedłużeniem zieleni, z której zdają się wychodzić sale lekcyjne, sprawiając wrażenie, że przestrzeń wynurza się jako kopce podobne do prymitywnej idei piramidy. …read more