. POWSTAWANIE I WYSTEPOWANIE ZLOZY WAPIENNYCH

Węglan wapniowy należy do bardzo pospolitych minerałów występujących w przyrodzie. Tworzy on potężne pokłady zalegające w głębi ziemi oraz wysokie łańcuchy górskie. Struktura wewnętrzna skał wapiennych przedstawia się następująco: a) marmury o budowie grubokrystalicznej (np. marmury ze Sławniowic i Żelechowa), b) marmury o półkrystalicznej strukturze (np. marmury z Wojcieszowa i Socma), c) wapienie-marmury drobnokrystaliczne (np. marmury kieleckie), d) wapienie żółte, drobnokrystaliczne (np. wapienie z Płazy i Górażdża), e) wapienie zbite o niewidocznym uziemieniu np. wapienie z Piechcina i Czamogłowia. f) kreda wapienna o przełomie ziemistym (itp. kredy lubelskie), g) martwica wapienne (itp. gąbczaste traweotyrry), Wapienie należą do typowych złoży osadowych powstałych z rozkładu różnych skał pierwotnych w drodze wielu procesów fizykochemicznych, przy współudziale świata zwierzęcego i roślinnego. Węglan wapniowy, powstały w podwyższonej temperaturze podczas reakcji bezwodnika kwasu węglowego i pary wodnej, osadzał się na dnie zlewisk, tworząc z biegiem czasu potężne zwały pokładów Caco3 pochodzenia chemicznego, Złoża wapieni pochodzenia ograniczene utworzyły się ze szczątków organizmów żyjących w morzach i oceanach dawnych okresów. Szkielety i skorupy ochronne obumarłych otwornic, korali, mięczaków, a także różnych wodorostów opadały na dno morskie, tworząc wielkie złoża wapieni. Złoża wapienne ulegały wielokrotnie różnym metamorfozom, tzn. przeobrażeniom, zależnie od istniejących warunków. Tak więc czynniki fizyko-chemiczne wywołały krystalizację marmurów lub dolormityzację kalcytu, a ruchy tektoniczne spowodowały np. sfalowanie, uskoki lub odwrócenie pokładu. Procesy osadzania się pokładów wapienia były zakłócane różnymi czynnikami zewnętrznymi, np, ruchem wód, ruchami górotwórczymi itp. co spowodowało zanieczyszczenie tych pokładów różnymi domieszkami. Domieszki te wpłynęły decydująco na skład chemiczny, strukturę i inne fizyczne własności powstałych skał, stwarzając wiele typów i odmian,skał wapiennych. Ze względu na brak jednoznacznego opracowania polskiej klasyfikacji skał wapniowo-magnezowo-ilastych, Normatywne zestawienie nazw tych skał wg radzieckiej normy OST -6436/354. [podobne: utylizacja azbestu, polska woda praca do kitu, potwierdzenie odbioru poczta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: polska woda praca do kitu potwierdzenie odbioru poczta utylizacja azbestu