POZIOMOWANIE PUNKTOW ZA POMOCĄ ŁATY I POZIOMNICY

Czynność tę wykonujemy przy przenoszeniu wysokości z punktów o znanej wysokości na punkty potrzebne do wytyczenia robót. Za podstawę przy przenoszeniu poziomu służą paliki wbite w teren w czasie pomiaru wysokości (niwelacja za pomocą instrumentu niwelacyjnego). Ponieważ przy poziomowaniu chodzi o wyznaczenie punktów znajdujących się na tej samej wysokości, paliki noszą nazwę palików wysokościowych. Jeżeli trzeba poziomować odcinek większy niż długość łaty, należy wbijać pale pośrednie w odstępach równych długości łaty, po których będzie wykonane poziomowanie, Pale takie wbija się na oko , jednak zawsze nieco powyżej wysokości wyznaczonej; następnie – w miarę postępującego poziomowania – dobija- się je młotkiem do właściwej wysokości, zaczynając od punktu początkowego. Przy poziomowaniu nie przenosi się łaty, lecz obraca się ją w ten sposób, aby jeden jej koniec stale znajdował się na paliku. Sposób ten stosuje się w tym celu, aby nie powiększać błędów pomiarowych, pochodzących z niedokładności sprzętu pomiarowego i z nie dość dokładnego układania łaty. Palików pośrednich wbitych w ziemię używa się za podstawki pod łatę przy jej poziomowaniu od punktu początkowego do punktu końcowego. Za takie podstawki można zamiast palików użyć kostek kamiennych, cegieł, klinkieru itp., pod warunkiem jednak, aby były one dostatecznie stałe i zapewniały przenoszenie łat bez błędów. [podobne: prawo budowlane pozwolenie na budowę, łuk koszowy, krzywa przejściowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krzywa przejściowa prawo budowlane pozwolenie na budowę łuk koszowy