Wapienie karbonskie

Wapienie karbońskie zalegają okolice Krzeszowic oraz występują w Cełęzicach. Rozległe tereny południowo-zachodniej i częściowo centralnej Polski także obfitują w złoża triasowego wapienia muszlowego. Wapień triasowy ciągnie się jeszcze dalej na północ kraju, zapadając jednak głęboko na nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej ,pod młodsze, przykrywające go utwory. Na wyżynie Krakowsko-Kieleckiej występują złoża wapieni triasowych w okolicy Krzeszowic w Dębniku, Chęcinach oraz w Jaworzni. Wapienie triasowe wydobywane są również w Płazie, w Kątach oraz w Trzebini. Występują one także w Szczakowej, w Czeladzi, w Grodźcu i Koszelewie. Wapień triasowy zalega kamieniołomy w Ząbkowicach, Będzinie, Strzemieszycach, Mikołowie i Sosnowcu. Kamieniołomy Śląska opolskiego w Strzelcach, Szyrniszowie, Izbicku, Kamieniu Wielkim, Tarnowie Śląskim, Cogolinie i w Górażdżach eksploatują triasowy wapień muszlowy. W złożach wapienia muszlowego wyodrębniają się warswy karchewickie, terebratulowe, grażdżańskie, warstwy wapieni falistych oraz warstwy chorzowskie. Najmniej zanieczyszczone są warstwy golażdżańskie. Dostarczają one surowca o zawartości do 97,0% CaCOa w czystych parciach skał. Wapienie jurajskie występują w Polsce południowo-zachodniej, na Kujawach jako przedłużenie Gór Świętokrzyskich, a także na wschód w kierunku Sandomierza. [patrz też: utylizacja azbestu, polska woda praca do kitu, potwierdzenie odbioru poczta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: polska woda praca do kitu potwierdzenie odbioru poczta utylizacja azbestu