Woda przefiltrowana zawiera zawsze czesc bakterii

ODKAŻANIE WODY Woda przefiltrowana zawiera zawsze część bakterii, wśród których mogą znajdować się bakterie chorobotwórcze. Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 16. XI. 1961 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych , w wodzie czerpanej z wodociągu obsługującego co najmniej 50 000 M ogólna liczba kolonii bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze + 37°C nie może przekraczać 5, a na żelatynie po 48 godz. i przy 20°C – 25 kolonii. Miano coli nie może być niższe niż 100 (coli -indeks < lO/litr). W wodzie czerpanej z wodociągów obsługujących mniej niż 50 000 M ogólna liczba kolonii bakterii może być 4-krotnie większa, tj. 20 i 100, zaś miano coli dwukrotnie niższe, tj. 50 (coli-indeks < 20/litr) . [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, oczko wodne forum, polska woda praca do kitu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: oczko wodne forum polska woda praca do kitu xps styropian