WYDOBYWANIE I EKSPLOATACJA SUROWCOW

Wydobywanie surowca odbywa się przeważnie w kamieniołomach odkrywkowych, rzadziej w kopalniach podziemnych. Przed otwarciem nowego kamieniołomu przeprowadza się uprzednio szereg niezbędnych badań i prób, oraz wnikliwą analizę ekonomiczno-techniczną, zapewniającą opłacalność zamierzonego przedsięwzięcia. Do najważniejszych czynników jakie należy określić należą: a) stwierdzenie jakości surowca przez analizy chemiczne, b) ilościowe określenie zasobów za pomocą wierceń próbnych i szybików, c) ustalenie kierunków zalegania i kątów upadku pokładów. Ponadto należy przeprowadzać analizę lokalowych warunków topograficznych i hydrograficznych, decydujących o sposobie eksploatacji surowców i o środkach komunikacyjnych. Roboty górnicze przy otwieraniu nowych kamieniołomów wykonuje się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest otwarcie frontu robót, a następnym eksploatacja surowca ze ścian wyrobiskowych, Kamieniołomy odkrywkowe pokryte są zwykle nieużytecznym nadkładem, nazywanym często skrywką, który usuwa się przed rozpoczęciem urabiania surowców ręcznie lub za pomocą mechanicznych spycharek. Usuwania skrywki dokonuje się prawie w każdym eksploatowanym kamieniołomie bieżąco. Przy otwarciu złoża na stoku wzniesienia odkrywa się czoło złoża, usuwając pokrywający je nadkład za pomocą koparki lub ręcznie. W razie konieczności zastosowania wielopoziomowej eksploatacji surowca formuje się na całej długości frontu robót poziomy eksploatacyjne W postaci schodów, usuwając stopniowo zbędny nakład, a także i urobek. Liczba otwartych poziomów, które należy uformować rua stoku, zależy od wysokości zbocza i sposobu urabiania surowca. Złoża zalegające mniej więcej na poziomie powierzchni terenu otwiera się, wykonując prosty wykop pochyły. [podobne: ral 7045, olx praca koszalin, planimetr ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca koszalin planimetr ral 7045