WYZNACZANIE ŚLADÓW WYKOPÓW

Wyznaczanie śladów wykopów, tj. miejsc przecięcia się skarp wykopów drogi z terenem, odbywa się w sposób podobny. Dla wyznaczenia śladu skarpy wykopu od strony górnej odkłada się od osi drogi w poziomie odległość OA = b/2 + r + nh, gdzie r jest szerokością rowu drogowego w poziomie korony drogi. Wysokość punktu C nad punktem osiowym O wyniesie hl + h2 + h3 = h. Po . odmierzeniu tej wvsokości wbija się w grunt dość długi palik tymczasowy. Na paliku obieramy dowolny punkt D położony jednak tak wysoko, aby linia pozioma poprowadzona z tego punktu trafiała w terenie poza śladem skarpy wykopu drogi. Dodajemy do różnicy wysokości punktu A (punktu osiowego O) różnicę wysokości punktów A i D, tj. AD = AC + ej) odmierzając ją na paliku vi A następnie oblicza się długość poziomej DB = nAD. Wyszukuje się punkt B w te- renie odmierzając odległość za pomocą łaty i poziomnicy, w punkcie tym wbija się palik w grunt i umocowuje się łatę ukośną wyznaczającą pochylenie skarpy wykopu za pomocą trójkąta skarptarskiego Dla wyznaczenia śladu skarpy wykopu od strony dolnej szukamy punktu E w odległości OE = b/2 + t + nh i w punkcie tym umocowujemy na palikach żerdź drewnianą wyzna- czającą pochylenie skarpy. Jeżeli tak wyznaczone profile wypadają w odległościach zbyt dużych dla dokładnego wykonania robót ziemnych, wysokości punktów pośrednich wyznacza się za pomocą krzyży niwelacyjnych, natomiast śladów skarp (punktów przecięcia się skarpy z terenem) w terenie mocno rzeźbionym nie wyznacza się, lecz wytycza się w przybliżeniu, wyrównując skarpę za pomocą trójkąta skarpiarskiego przy jej plantowaniu. Profilowanie wykopów wykonuje się w podobny sposób, wyzna- czając dla wykonania robót tylko oś drogi i znacząc na palikach osiowych głębokość potrzebnego wykopu. WYZNACZENIE KIERUNKU PROSTEGO Do pomiarów długości {krótkich odcinków prostej używa się łat mierniczych; używa się ich również do pomiaru odcinków na terenie o dużym spadku. Łaty miernicze mają długość 3 -5 m oraz podział na centymetry, decymetry i metry. Do pomiaru mogą być używane również taśmy stalowe i parciane. Odcinki proste przy robotach wykonawczych wyznacza się zazwyczaj za pomocą dobrego sznura (konopnego lub lnianego, skręconego kilkakrotnie). Do naciągania sznura służą szpilki stalowe 0 20 -30 mm, długości 80 -100 cm. WI punkcie końcowym odcinka, który mamy wy- znaczyć w terenie, wbija się pionowo w ziemię szpilkę na taką głębokość, aby zapewnić jej mocne położenie. Sznur naciąga się w ten sposób, aby linia naciągniętego sznura była styczna do szpilki. Sznur umocowuje się na szpilce mocną pętlą podwójną (krzyżową), którą wykonuje się w następujący sposób: 1) pętlę A robi się ręką lewą; część sznura w kierunku prawym przebiega w pętli dołem; 2} ręką prawą robi się po prawej stronie pętlę B, przy czym część: sznura w kierunku na prawo przebiega w pętli B również dołem; 3} pętlę B nakłada się na pętlę A, obydwie zaś na szpilkę, naciąga się pętlę, pociągając za: obydwa końce sznura. Na szpilce następnej pętlę krzyżową umiesz- cza się w taki sposób: 1} robotnik ustawia się w kierunku sznura przed szpilką, prawą rękę opiera o kolano; 2} sznur okręca się na szpilce raz dołem, a raz górą, tak że na stronie zewnętrznej szpilki tworzy się skrzyżowania sznura, następnie owija się szpilkę kilkakrotnie, robiąc pętlę. Jeżeli sznur przeciąga się na odległość ponad 10 m, na- leży go podeprzeć na szpilkach pośrednich, aby uniknąć zwisu, Nie należy napinać sznura mokrego, gdyż przy wysychaniu; kurczy się i może pęknąć. [więcej w: oczko wodne forum, olx praca rzeszów, tapety na zamówienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: oczko wodne forum olx praca rzeszów tapety na zamówienie