Zloza wapieni wystepuja prawie na calej kuli ziemskiej.

Złoża wapieni występują prawie na całej kuli ziemskiej. Oprócz krajów Ameryki Południowej nieomal wszystkie inne kraje na świecie posiadają złoża skał wapiennych w pełni pokrywające ich zapotrzebowanie. Petrograficzna mapa ziem polskich wykazuje, że nasz kraj również obfituje w liczne złoża wapienia. Zalegają one tysiące km z naszych ziem, stanowiąc olbrzymie źródła surowców wapiennych. Najstarsze wapienie ery archaicznej występują w Żelaźnie,Sławniowicach i w Strontu Sląskim. Dawniej eksploatowano je dla budownictwa monumentalnego względu na ich barwne, wzorzyste desenie. Odpady z mechanicznej obróbki wapienia wypalano w miejscowych wapiennikach na wapno. Kambryjskie wapienie ery paleozoicznej zalegają w okolicach Jeleniej Góry w Wojcieszowie, Sobocinie i w Bolkowie. Dawniej Złoża sylurskich wapieni z Wojcieszowa eksploatowano na licówki, fundamenty, ściany budynków gospodarskich, schody itp. Niektóre z pokładów wapieni wojcieszowskich uległy lokalnej silnej dolomityzacji. Dolomity te w postaci spieczonej znalazły zastosowanie w hutnictwie jako materiał ogniotrwały. Niezdolomityzowane partie skał wojcieszkowskich wykazują dużą zawartość CaCOa, dochodzącą do 96,0010. Wielką bazę surowców wapiennych Polski centralnej mogą stanowić paleozoiczne złoża wapieni dewońskich, zalegających wielkie połacie województw kieleckiego i krakowskiego. Drobnokrystaliczne marmury kieleckie, chęcińskie i dębnickie zanieczyszczone są nieznacznymi domieszkami piaskowców, łupków i kwarcytów, które obniżają zawartość GaCOg do ok. 95,0010. Pokłady wapienia dewońskiego dostarczają łatwo polerujących się marmurów i stanowią bazę dla przemysłu kamieniarskiego. Wapień dewońska zalewa okolice Łagowa, Godowa, Opatowa i Karwowa aż po Zawiercie, Sięwierz i Kanirów. W Kowali, Posłowicach, Miedziance, Ołowiance i wielu innych kamieniołomach eksploatuje się wysokoprocentowy wapień, zawierający do 98,0010 CaCOa. [przypisy: utylizacja azbestu, polska woda praca do kitu, potwierdzenie odbioru poczta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: polska woda praca do kitu potwierdzenie odbioru poczta utylizacja azbestu